News

It is most certainly a time to update my blog because great things have happened. Firstly, I defended my dissertation Disconnect.Me: User Engagement and Facebook March 28 with Professor Richard Grusin as my esteemed opponent. I have received the review statements from the Faculty of Humanities and the dissertation is recommended to be awarded with the highest grade possible in the Finnish academic grading system.

The best news however are that in August I will start as an assistant professor of media theory, Department of Media Study at the State University of New York Buffalo. For me it is an ideal place to teach and to do research. I am really looking forward to joining the Faculty and meeting new people in the area.

 

bufjuna

Väitöstiedote (the press release for my Phd dissertation, in Finnish)

I will re-post the press release for my doctoral dissertation here, in Finnish.

Turun yliopiston tiedote

Facebook takertuu käyttäjiinsä kynsin hampain (Väitös: FM Tero Karppi, 28.3.2014)

Käyttäjien katoaminen on Facebookin liiketoiminnan suurin uhka. Ei liene yllätys, että kymmenessä vuodessa Facebookin käytön lopettamisesta on tullut myös käyttäjille haaste. Facebookista lähtevää tuntuu uhkaavan syrjäytyminen. Käytön lopettamista pidetään jopa sosiaalisena itsemurhana.

Elämän kietoutuminen osaksi Facebookia on ollut pääosassa FM Tero Karpin väitöstutkimuksessa, joka pohtii, miten Facebook on onnistunut sitouttamaan 1,2 miljardia käyttäjää ja millaisin keinoin Facebook pyrkii pitämään kiinni näistä käyttäjistä.

Käyttäjien sitoutuminen ja sitouttaminen kytkeytyy osaksi Facebookin massiivista tiedonkeruukoneistoa sekä kerätyn tiedon tai ison datan hyväksikäyttämistä, jonka avulla Facebook myös koukuttaa käyttäjiänsä.

– Käyttäjien sitoutuminen ei ole niinkään psykologiaa kuin kulttuuripolitiikkaa; miten irrottautua järjestelmästä, joka henkilökohtaisen datasi avulla on jo päätellyt halusi, toiveesi ja tulevaisuutesi, Karppi pohtii.

Itsensä brändäämisestä kohdennettuun markkinointiin

Sosiaalisen median käytöstä ja käyttäjistä on kirjoitettu lukematon määrä tutkimuksia, mutta käytön lopettaminen ja loppuminen on ollut tutkimatonta aluetta. Karpin väitöskirjan keskeinen väite on, että tutkimalla käyttäjien menettämistä empiirisenä ilmiönä, tulevaisuuden uhkana sekä teoreettisena käsitteenä on mahdollista ymmärtää, miten käyttäjät sekä sitoutuvat että sitoutetaan osaksi sosiaalisen median toimintatapoja ja liiketoimintamalleja.

Tämä näkökulma problematisoi nykykäsityksen sosiaalisen median käyttäjyydestä: kiinnostavaa ei ole niinkään se mitä käyttäjät tekevät sosiaalisessa mediassa, vaan se, mitä sosiaalinen media tekee käyttäjille.

– Käyttäjän Facebookissa tekemä tykkäys, suositus tai kommentti ilmaisee käyttäjän kiinnostuksen kohteita ja toimii käyttäjän itsen brändäämisen välineenä. Samanaikaisesti se myös asettaa käyttäjän algoritmisen kontrollin pariin, jossa Facebook määrittelee ja luokittelee käyttäjänsä muun muassa datan keruun että kohdennetun markkinoinnin tarpeisiin, Karppi kertoo.

Facebookissa käyttäjä ei brändää itseään vain ystävilleen, vaan myös Facbookin käyttöjärjestelmälle ja sitä kautta erilaisille markkinoijille ja muille toimijoille.

– Facebookille jokainen käyttäjä on kullanarvoinen, Karppi toteaa.

Facebook ei luovu edesmenneistä käyttäjistäkään

Facebookin käytön lopettamisen tutkiminen auttaa ymmärtämään, miksi Facebook uudistaa käyttöjärjestelmäänsä lakkaamatta. Facebook pyrkii ennakoimaan erilaisia käytön lopettamisen syitä ja samalla ennaltaehkäisemään nämä, mikäli mahdollista. Facebook-tilin poistaminen piilotetaan valikkoviidakon taakse, jolloin käyttäjä oletetusti tyytyy vain deaktivoimaan eli sulkemaan tilinsä; tällöin tilin tiedot säilyvät Facebookilla ja pikainen paluu on mahdollista koska tahansa.

Käytön lopettamista ei ehkäistä vain teknisin ratkaisuin, vaan myös vetoamalla tunteisiin ja affektiivisuuteen: tilinsä sulkemista yrittävä törmää Facebook-ystäviensä kuviin ja vetoomukseen, että he kaipaavat sinua, jos suljet tilisi. Edes edesmenneistä käyttäjistä ei luovuta, vaan heidän käyttäjätileistään tehdään Facebook-muistoprofiileja, jotka houkuttelevat jakamaan uutta sisältöä.

Facebookin käytön lopettamisen ja muistoprofiilien lisäksi väitöskirjan tutkimusartikkeleissa tutkitaan muun muassa lisättyä todellisuutta, käyttöliittymäuudistuksia ja Facebook-trolleja. Tutkimusartikkelit piirtävät kuvaa sosiaalisesta mediasta, jossa arkitodellisuus jäsentyy uudenlaisissa sosiaalisissa, teknologisissa ja poliittisissa kytköksissä.

***

Perjantaina 28. maaliskuuta 2014 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Publicum, Pub3-auditorio, Assistentinkatu 7) julkisesti tarkastettavaksi filosofian maisteri Tero Jukka Karpin väitöskirja ”Disconnect.Me – User Engagement and Facebook”. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Richard Grusin Wisconsin-Milwaukeen yliopistosta USA:sta ja kustoksena professori Jukka Sihvonen.

FM Tero Karppi on syntynyt 1981 Hämeenlinnassa ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 2000 Kaurialan lukiosta. Filosofian maisteriksi Karppi valmistui vuonna 2007 Turun yliopistosta, jossa hän parhaillaan toimii tutkijana. Väitös kuuluu mediatutkimuksen alaan.

Väittelijän yhteystiedot toimittajia varten:
puhelin 050 321 2645, s-posti tjkarp[at]utu.fi

Väittelijän kuva: http://www3.utu.fi/vaittelijat/karppi_tero.jpg

Väitöskirjan myynti: Turun yliopiston verkkokauppa UTUshop, https://utushop.utu.fi/c/2-annales-universitatis-turkuensis/

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/95616

CFP: Affective Capitalism Symposium

This symposium might interest some of you. I am re-posting the CFP here but please check out the symposium website for more information: http://affectivecapitalism.wordpress.com/

—————————————————————

CFP: AFFECTIVE CAPITALISM SYMPOSIUM

5–6 JUNE 2014
UNIVERSITY OF TURKU, FINLAND
KEYNOTE SPEAKERS: MELISSA GREGG (INTEL LABS/ISTC FOR SOCIAL COMPUTING), TONY D. SAMPSON (UNIVERSITY OF EAST LONDON)

This symposium aims at describing and understanding a regime we call affective capitalism. In cultural theory, affect is considered to be a fruitful concept in analysing how something evokes our body and mind. Affect makes us act. Affect exceeds or precedes rationality.  In our daily lives we are constantly affected by a plethora of things; our work, our friends, our surroundings, our technologies (Gregg & Seigworth 2010).

Unsurprisingly perhaps, we are seeing attempts to capture affect in different fields of contemporary culture from labour to social networks and politics. In these contexts, affect and affection are in an extensive manner organised, produced, and maintained for the needs of capitalism. Affective capitalism is lucrative, tempting and even sneaky. It merges with established therapeutic discourses and blurs the limits of intimacy at work (Ross 2003Illouz 2007Gregg 2011). It is both cognitive and non-cognitive (Sampson 2012); we are being evoked to act in order for companies to make profits in a market economy. Affective capitalism transforms us into assets, goods and services by appealing to our desires, needs and social relationships, or by making us act on a mere gut-feeling.

The idea of this two-day symposium is to bring together researchers and thinkers to discuss different areas of affective capitalism. We want to challenge affective capitalism on its own ground. To do this we will analyse specific examples of affective capitalism at work and map its defining factors. We are seeking new ways to understand affective capitalism through its ambivalences and complexities. At the same time, we ask how we could resist it and develop alternatives for it.

Thus, we invite papers that discuss the theme of ‘affective capitalism’ from various perspectives. The potential topics for discussion include (but are not limited to):

Labour 

Art & Media

Finance & Economy

Gender & Sexuality

Class

Politics

Technology 

We invite proposals for individual papers including abstracts (250 words) and a short bio (100 words).  Proposals should be sent to affcap[a]utu.fi by 17 March 2014.

Notifications of acceptance will be sent out by 1 April 2014. We are planning to publish a peer-reviewed journal issue based on the presented papers. The symposium is free of charge.

The symposium is organised by two interconnected research groups (Capitalism and Affective labour) at the School of History, Culture and Arts Studies at theUniversity of Turku.

 

Organising committee:

Tero Karppi

Anu Laukkanen

Mona Mannevuo

Mari Pajala

Tanja Sihvonen

 

 

The Fibreculture Journal Issue 22: Trolls and the Negative Space of the Internet

The much needed and much awaited Fibreculture Journal special issue on trolls and online trolling is out. Trolling is a phenomenon that has been around since the beginning of our current digital network culture. It is a particular mode of using and being a user of social media; it brings us to the limits of rules and regulations of these platforms but also opens up the logic of how these platforms operate. The special issue has a wide range of interesting  articles that open up different angles of approach to trolls and trolling and try to map their distinguishing features.

I am happy that this special issue also includes my article ‘Change name to No One. Like people’s status’ Facebook trolling and managing online personas, which tries to map the epistemology of Facebook trolling through the ideas and conceptual frameworks of affect, affectivity and algorithmic control.

The doppelgänger troll operates with his or her real name and real account but the image is a replication of an image of another person. A screenshot of an image at http://imgur.com/gallery/y5S2S

The doppelgänger troll operates with his or her real name and real account but the image is a replication of an image of another person. A screenshot of an image at http://imgur.com/gallery/y5S2S

 

Abstract: Disconnect.Me – User Engagement and Facebook

Here as a teaser is the abstract of my forthcoming dissertation:

In the beginning of its 10th year of existence Facebook has engaged and connected 1.2 billion monthly active users. This article-based dissertation Disconnect.Me – User Engagement and Facebook approaches this engagement from the opposite direction: disconnection. The research articles focus on social media specific phenomena including leaving Facebook, tactical media works such as Web 2.0 SuicideMachine, memorializing dead Facebook users and Facebook trolling. The media theoretical framework for this study is built around affect theory, software studies, biopolitics as well as different critical studies of new media. The argument is that disconnection is a necessary condition of social media connectivity and exploring social media through disconnection – as an empirical phenomenon, future potential and theoretical notion – helps us to understand how users are engaged with social media, its uses and subsequent business models. The results of the study indicate that engagement is a relation that precedes user participation, a notion often used to conceptualize social media. Furthermore, this engagement turns the focus from users’ actions towards the platform and how the platform actively controls users and their behavior. Facebook aims to engage new users and maintain the old ones by renewing its platform and user interface. User engagement with the platform is thus social but also technical and affective. When engaged, the user is positioned to algorithmic connectivity where machinc processes mine user data. This data is sold but also used to affect and engage other users. In the heart of this study is the notion that our networked engagements matter and disconnection can bring us to the current limits of network culture.

Keywords: Facebook, user, social media, user interface, culture, digital economy, affect, control, media theory

Project Capitalism

Since the beginning of January I have been working with a notoriously named short-term project Capitalism, funded by the School of History, Culture and Arts Studies in University of Turku. This project is founded on an on-going Capitalism book club (organized by Mari Pajala, Mona Mannevuo, Lotta Kähkönen and me among others) that has been reading texts from authors such as Marx, Lazzarato, Terranova, Gregg, Thrift, Lash and Eagleton for the past few years. The aim of the project is to understand current tendencies in contemporary capitalism and trace some of its novel movements.

In this context I am writing two papers. The first discusses the relation between algorithmic trading and social media. In a paper which I am co-authoring with Kate Crawford (MSR) we argue that different big data based predictions are currently producing financial realities. The second paper is co-authored with Kate Crawford and Jessa Lingel (MSR) and it looks at wearable technologies and how they quantify and capitalize users. Both of these projects are mapping a field of capitalism that is just emerging or recently emerged and gaining significant cultural importance.

The project Capitalism will also organize an international symposium at the University of Turku this summer titled Affective Capitalism. More details about the symposium as well as forthcoming papers will follow in the near future.

 

Image

IR14 & Change name to No One. Like people’s status.

Next week I will be attending the IR 14: resistance + appropriation conference Denver, CO. I am in a interesting preconference workshop Resisting the (Facebook) Interface organized by Nancy Baym and Andrew Herman. The topic of my paper is “‘Change name to No One. Like people’s status.’ On Trolling the Facebook Interface.” It is based on an article forthcoming in the Fibreculture Journal’s special issue on online trolling. It discusses identity trolling through cases such as ‘facebook trolling at its best.’ The abstract for the talk is attached below:

Whitney Phillips (2012: 3) has recently argued that in order to understand trolls and trolling we should focus on ‘what trolls do’ and how the behaviour of trolls ‘fit in and emerge alongside dominant ideologies.’ For Phillips dominant ideologies are connected to the ‘corporate media logic.‘ The premise, which I will build on in this paper, is that the logic of a social media platform can be explored through the troll. I will discuss how trolls and trolling operate alongside with Facebook’s politics and practices of user participation and user agency. A specific emphasis is given to the Tardean (Tarde 1903) inspired idea of affective construction of the social, and examining different powers that are mobilized when trolls and trolling occurs.

References
Phillips, Whitney. ‘The House That Fox Built: Anonymous, Spectacle, and Cycles of Amplification’, Television & New Media published online before print, 30 August (2012): 1-16.
Tarde, Gabriel. Laws of Imitation, trans. Elsie Clews Parsons (New York: Henry Holt and Company, 1903; 1890).

troll_face_problem-555px